Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

Mlipir Edisi Maret 2019 : “NENG GUDHANG”

Dobolane lik Kas

“Mohon perhatiannn……nomer 563 belum absen…….melipatnya yang bener jangan asal, dibuka dulu surat suaranya, diteliti, baru dilipat kembaliii………”kaya kuwe prentahe petugas gudang sing wetenge madan njemblong ambegane madan ngos-ngosan aweh instruksi kaya komandan Hansip, nganggo corong utawa megaphone. Petugas kuwe kayane tegas banget sebab katone wis pengalaman ngurusi pelipatan surat suara saben Pemilu sing minangka salah sijine Logistik/perlengkapan nggo Pemilu serentak dina Rebo, 17 April 2019. Angger ngrungokna wong sing pada nyeluki, Petugas Kuwe arane man Kusni tapine ora nganggo Kasdut pancen wis ping kopang-kaping ngurusi babagan logistik Pemilu.

Dina kuwe Pancen diwiwiti pelipatan surat suara neng Gudang KPU sing gole nyewa neng desa Dukuhwaluh, jan-jane kuwe komplek sekolahan sing urung dinggoni sebagian dadi bisa disewakna. Neng jero gudang umyek isine menungsa lanang wadon tuwa nom pada melu pelipatan jumlahe ora kurang sekang nem atus wong. Kaya taun-taun sing wis kepungkur kegiatan pelipatan surat suara pancen menarik minat masyarakat pada pengin melu. Pancen si lumangyan upah hasil pelipatan kena nggo nutup kebutuhan sementara. Ning udu masalah nguber upah pelipatan surat suara sebab sing penting goli nglipat utawa nilep kudu bener, surat suara sing esih ketilep dibukak disit, diteliti mbok ana sing sewek, ana kotorane, mblobor, bolong, lan liya-liyane, angger bersih mulus banjur dilipat maning kaya maune. Sing rusak utawa kotor de pisah, ora debuwang,sebab tetep kudu dietung nggo dilaporna maring KPU RI kon diijoli aja nganti ana kekurangan surat suara ngemben angger pas Coblosan.

Mulane petugas ora bosen-bosen gole ngemutna maring sing pada melu pelipatan, gota-ganti petugase gole ngarang-ngorong neng meghaphone. Meh kabeh pegawe KPU Banymas melu mudun ngawasi diatur nganggo jadwal, sebab solote mepet Pemilune pegaweyan sing abot kiye kudu dijadwal awan wengi. Angger dibandingna karo Pemilu taun 2014, Pemilu taun 2019 pancen jumlah surat suara sing dilipat  lewih akeh. Sebab taun 2019 kuwe Pemilu serentak milih calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden lan Wakil Presiden. Jumlah pemilihe neng daftar Pemilih Tetap (DPT) nganti 1.350.981  pemilih. Dadi gari de pingna 5 kuwe jumlah surat suara sing kudu dilipat.

Karo mlipir-mlipir kaya mlaku neng galengan sawah sebab pancen nggone sesek saking akeh wonge, wa diono nyedeki wong wadon sing katon bersih pawakane lemu, lipstike wungu, pupuran madan kandel, karo maraih carane nilep nggo modus karo takon-takon, neng kadohan batir petugas pada menjap-menjep ndelengna polahe wa diono.  “rumahnya mana mba ?” wa diono mulai interpiu. “saya dari cilongok pak”…sendiri apa banyak teman dari Cilongok ?’wa diono terus takon sing suwe-suwe gole takon nganggo basa jawa Banyumasan gaya wlahar wangon. Seteruse mbuh apa sing di takokna sebab neng kadohan man Kusni ngarang-ngorong maning aweh perhatian nggo sing pada nilepi. “sudah jam 12.00 waktunya istirahat…sholat, makan…nanti masuk lagi jam 13.00 WIB…..”pelipat manut pada menyat ninggalna pegaweyane, petugas pada ngawasi mbok-mbok ana sing penjorangan nggawa surat suara maring njaba, kuwe dadi salah sijine larangan neng tata tertib.

Neng jaba Gudang wong-wong padha ngaso ana sing sholat nembe madhang, ana sing madhang disit nembe sholat, gentenan sebab musholane cilik. Sing padha madhang ya ana sing sangu sekang umah utawa tuku neng kantin sekolahan sing gelem nglayani petugas KPU karo pelipat.

Jam 13.00 WIB teet…pelipatan delabuih maning nganti jam 16.00 WIB, sewise petugas ngumumna pelipatan dina kuwe rampung, banjur pelipat pada setor hasil lipatane maring petugas sing wis siyap nyatheti. Ora kelalen Petugas sekang Bawaslu saben dina melu ngawasi tahapan pelipatan kiye sebab pancen tugase Bawaslu ngawasi sekabehe tahapan Pemilu.

 

( Mlipir ora Ngacir)

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!