Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

#Ngecebres 11: Puasa

Dening Imam Arif S (Ketua KPU Kabupaten Banyumas)

Kulanuwun

Kepriwe kabare luur? Moga sehat waras bregas kabeh ya. Aamiin

Alhamdulillah ya lur, dina siki wis puasa. Esih kemutan kan ya lur, puasa taun wingi, dewek kuwe ngibadahe kudu neng umah. sholat wajib, trawehan, nderes qur’an gutul sholat riyane kudu neng umah. Ora ana kultum subuh apamaning pengajian nuzul qur’an. Jian wektu kuwe hawane nlangsani lan mbingungi. Masjid sing biasane ramai nggo ngibadah lan ngaji bocah, dadi sepi nyenyet. Bada sing biasane ramaine poll, uga ora ana bedane karo dina liane. Sepi, ora ana silaturahmi apamaning mercon moni, babarblas ora ana.

Luur, in syaa Allah taun siki beda. Sanajan esih ana pendemi corona, taun siki pemerintah wis ngolihna kegiatan-kegiatan sing sifate jamaah utawa kumpul-kumpul, ningen kudu tetep taat prokes utawa protokol kesehatan. Pemerintah wis gawe edaran babagan puasa taun kiye, yakuwe: deolihna sholat wajib, traweh, nderes, iktikaf neng masjid, ningen jamaahe debatasi paling akeh 50% sekang kapasitase masjid mau.

Uga deolihna buka puasa neng njaba utawa buka bersama, syarate ya pada, sing teka debatasi jumlahe paling akeh 50% sekang kapasitase panggonane. Kuliah subuh lan kultum traweh uga deolihna, wektune paling suwe 15 menit. Uga lia liane. Sholat riaya uga deolihna neng masjid utawa lapangan. Kabeh mau tetep kudu ngugemi protocol kesehatan, pada nggo masker, nyuci tangan, panggonane dedisinfekstan, jaga jarak lan sapiture. Tujuane ben virus corona gagean ilang.

Luur, cempuleke puasa kuwe ibadah sing ana neng kabeh agama, udu Islam thok. Neng agama Budha, puasa kuwe jenenge uposhata, neng Hindu puasa jenenge upawasa, nek neng agama Yahudi puasa kuwe jenenge ta’anit lan nek neng Kristen Katholik jenenge pada yakuwe puasa. Agama konghucu uga ana ajaran puasa. Dadi sing jenenge ajaran puasa kuwe ana neng kabeh agama lan kawit kuna mangkuna. Malahan nek neng Jawa, puasa kuwe werna werna, ana mutih, ngebleng, pati geni, ngeluwang, nyrowot lan lian-liane. Kabeh puasa mau kuwe, beda agama, beda kenyakinan, beda-beda tata carane, beda aturane.

Sanajan beda tatacara lan aturane, ningen umume puasa mau tujuane merek karo sing Gawe Urip, ndandani lair batin, ngilangna sifat-sifat sing ora apik, deganti karo sifat-sifat sing luhur. Ben mengkone dadi priyayi sing luhur budi pekertine, sehat jasmanine, lan kuwat spirituale.

Luur, banjur apa manfangate utawa hikmahe puasa kanggo urip bebrayan neng masyarakat? Miturut inyong ana lima hikmahe :

1. Puasa sifat ibadahe kuwe sing ngerti mung sing nglakoni karo gusti Allah. Ora bisa nglomboni lan api-api. Neng kene delatih kon krasa deawasi terus istilah kerene waskat utawa pengawasan melekat. Nek krasa deawasi neng Gusti Allah mau depraktekna neng masyarakat, sing dadi pejabat ora mungkin wani korupsi, sing dagang ora mungkin wani nglomboni, sing tuku ora wani nyathil lan sapiturute.

2. Puasa kuwe wektune ajeg, wiwit adzan subuh gutul adzan mahrib. Wong sing puasane ora gutul adzan mahrib, ora sah puasane. Dadi puasa mau nglatih ben dispilin lan tertib. Sikap disiplin kiye penting banget nggo urip brayan apa neng pegawean.

3. Puasa kuwe ora mangan lan ora nginum. Nek dewek wetenge kencot lan ngelak, kuwe ben dewek kon bisa krasa kaya ngapa susahe dadi wong ora duwe, wong mlarat sing golet pangan be angel pisan. Tes bisa ngrasakna kaya kuwe, mogaa dewek pada gelem peduli lan mbantu wong susah lan mlarat mau. Nek dadi pejabat, dadi duwe empati utawa peduli, gawe program sing debutuhna neng wong cilik,ya kuwe wong sing ora duwe, wong susah lan mlarat.

4. Puasa kuwe ora olih nglomboni, mitnah, ngalak2na tangga, ngrasani lan sapiturute. Pirang-pirang wong pada gelut, pecah seduluran lan kekancan gara-gara omong sing ora bener. Neng puasa delatih kon njaga tutuke/lisane, merga nek ora bisa njaga, puasane dadi muspro alias sia-sia. Dadi bisa ngati-ngati nek arep ngomong, ngomonge sing apik tok lan ana manfangate. Nek kabeh pada njaga lisane, urip bebrayan dadi ayem, ora pada crah lan tukaran.

5. Puasa kuwe ora olih hubungan. Maksude ben njaga nafsune, ngurangi syahwate. Urip dadi bubrah, morak marik gara-garane nuruti kesenengane, nafsu syahwate. Sing dadi pejabat bisa nglakoni korupsi lan ngragas merga ora bisa ngontrol nafsu syahwate lan ora bisa ngontrol kesenengane. Puasa kuwe ngalih kon sabar lan ngontrol nafsu syahwate, merga nek kaya kiye bisa dekontrol, urip dadi anyem, tentrem tur selamet.

Kuwe lur, nyong mung bisa mbabarna 5 hikmahe, liane rika pada golet dewek utawa takon meng kyaine ya hee.

Kejaba manfangat mau, puasa uga merekna awak dadi sehat, ngurangi kolesterol, gula darah, jantunge sehat lan lian-liane. Mogaa dewek bisa puasa kanthi khusyuk lan bisa ngalakoni ibadah sunah-sunah liane.

Njaluk pangapurane ya lur, selamat ibadah puasa 1442 H. Marhaban ya Ramadlan.
Cukup semene bae ya.

Kesuwun. Klilan.

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!