Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

#Ngecebres06 : Setaun corona, kowe gagean lunga

Dening : Imam Arif S (Tukang Ngecebres)

Kulanuwun, priwe kabare luur? Moga pada sehat waras bregas kabeh. Aamiin

Luur, dewek tholi wis kesel banget ya, wis bebeh banget. Uripe apa-apa debatasi lan akeh sing kudu deilari. Rep dolan, gawe acara, hajatan, dodolan, kerja lan apa bae debatasi ora kaya ganu sing serba bebas. Jerene nek pengin sehat, ora kena corona, kudu gatekna 5N, nganggo masker, ngumbah tangan, njaga jarak paling ora semeter, ngadohi umpyek-umpyekan lan nyuda lelungan.

Pengin hiburan, nonton ebeg, nonton wayang, nonton orjenan lan liane kabeh delarang. Pengin nonton film, bioskope urung olih buka. Sekolah-sekolah lan kampus-kampus kabeh esih pada tutup. Bocah-bocah sekolaeh kang ngumah, sekolaeh online sing merekna wong tuweane pada kaku odol lan gubes dewek. Bocahe sing sekolah, rama biyunge melu repot lan mumet. Udu mung kudu tuku HP anyar lan kuota, ningen kudu ngancani anake sekolah, marahi lan garapna tugas-tugase. Jian ngrepote pisan.

Awal-awale ana corona, nlangsani lan mbingungi. Pirang-pirang dalan utawa gang neng desa lan kota pada detutup. Arep ngendong gone kanca utawa sedulur kudu muter-muter mergane akeh dalan sing detutup utawa lockdown lokal. Dalan sing debuka bae dejaga ketat, ana pemeriksaan, pitakonan lan kudu desemprot disinfektan kaya nyemprot hama.

Masjid, mushola lan panggonan sembahyang liane pada kon detutup. Kabeh sembahyang kudu neng umah. Jumatan neng masjid ora olih deanakna. Wulan puasa sing biasane mesjid lan mushola ramai, dadi amleng, sepi nyenyet. Trawehan, ngaji lan nderes Quran kabeh neng umah dewek-dewek. Lewih nglangsani maning, sholat idul fitri sing biasane ramai banget neng masjid utawa lapangan, delarang. Badaan ampyang pisan, ora ana bedane karo dina liane. Badaan ora ana wong mudik, ora ana wong pada silaturahmi, ora ana kiriman parcel lan ora ana bocah-bocah sing pada bungah mergane nampa amplop.

Uga lewih nlangsani ewonan calon jamaah haji, umure wis tuwa-tuwa, ngenteni depanggil mangkat haji wis puluhan taun, kabeh wis pada bayangna gutul ngarep Ka’bah neng Mekkah, cempulek jebul Pemerintah Arab Saudi ora nrima jamaah haji merga ana corona.

Wektu kuwe, uga akeh wong sing babar blas ora wani metu umah, contone tanggane inyong, ora wani metu umah blas, mulane tuku sembako lan apa-apa borongan nggo sewulan. Awal-awale corona uga akeh kabar, jerene nek pengin sehat ora ketularan virus corona kudu nganggo masker, hand sanitezer lan deakehi nginum vitamin C. Gawe wong pada panik lan bingung kabeh. Ningen kondisi mau kuwe nyatane ana bae wong sing tegel lan mikir awake dewek. Ngunggahna rega-rega seporete. Masker sing biasane sekotake mung patangpuluh ewu, bisa mundak dadi limangatus ewu malah ana sing adol sejuta. Rega wis duwur seporete bae neng apotik lan toko-toko langka pisan barange. Hand sanitizer lan vitamin C uga nasibe pada, regane duwur pisan lan langka barange.

Pageblug virus corona nglumpuhna pirang-pirang sendi kehidupan. Pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya lan agama kabeh kelimpungan. Dodolane sepi, usaha bangkrut, kerja pada de PHK. Warga sing mlarat susah tambah mambrah-mambrah.

Virus corona neng Indonesia wis setaun, deetung pas Pak Presiden Jokowi ngumumna ana loro pasien pertama sing positif kena virus corona, tanggal 2 Maret 2020. Loro pasien kuwe warga Depok, jenenge Ibu Maria Darmaningsih (64 th) lan anak wadone Sita Tyasutami(31th), sing ketularan sekang wong Jepang. Critane Sita duwe kanca wong Jepang, pas acara valentine, 14 februari 2020, Sita karo kancane mau pada dansaan. Let ora suwe dekabari neng wong Jepang mau deweke kena virus corona. Akhire Sita lan ibune uga kena virus corona.

Brarti dina siki kiye, tanggal 2 maret 2021 ulang taune ping sepisan corona Indonesia. Yen biasane ulang tau kuwe dongane mogaha dawa umure lan lestari…ningen khususon corona beda. Selamat ulang taun corona, mogaa kowe enggal lunga, merad sekang alam dunya haaaaa. Aamiiin.

Kesuwun ya luur. Klilan

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!