Selama datang di KPU Banyumas   Click to listen highlighted text! Selama datang di KPU Banyumas
Situs Resmi KPU Banyumas

#Ngecebres 03: Pemilu Penting Apa Ora Ya?

Dening: Imam Arif S (Ketua KPU Kabupaten Banyumas)

Luurr..priwe kabare? Moga pada sehat, waras bregas. Aamiin

Pangapurane ya lur, Mandan telat gole ngecebres. Soale hp ne inyong lagi rusak, mati ti. Siki ya esih ajeg mati ti hee. Yen kanca batir rep goleti inyong, nglintung bae meng kantor apa meng umah ya. Nanging yen pengin ngobrol online bisa bae nganggo mesengger fb ya.

 

Luur, wingi kae inyong ngecebres babagan politik, politik njeleih apa ora kuwe gumantung dewek pada. Dina siki inyong arep ngecebres babagan pemilu (pemilihan umum). Ben ngecebrese ana alure. Dadi pas karo tujuane inyong ngecebres salah sijine nggo pendidikan politik.

 

Luur, dewek kiye urip bebrayan neng masyarakat, toli butuh wong sing bisa ngurusi lan ngatur kapentingan urip bebrayan mau. Sekang wong pirang-pirang warga, ora kabeh kon ngurusi lan ngatur, nanging kudu ana sing depasraih babagan mau. Mbok kaya kuwe? Banjur carane milihe priwe?

 

Carane milih wong sing depasraih ngatur kapentingan masyarakat mau yaiku liwat pemilu (pemilihan umum). Pemilu kuwe metode utawa cara sing sah/legal inyong rika pada milih wakil rakyat (legislatif) lan pimpinan pemerintahan (eksektutif). Pemerintahan lan wakil rakyat mau kuwe sing kon ngurusi lan ngatur kapentingan urip bebrayane neng masyarakat, ben uripe pada sejahtera, aman lan damai.

 

Pemilu uga wujud kedaulatan rakyat. Rakyat, inyong rika pada, diregani utawa diajeni, uga bebas lan duwe kuasa. Arep milih sapa, calon wakil rakyat/kepala daerah sing kaya ngapa, kuwe suka-suka rika pada. Nanging kudu deemut-emut, neng wektu pemilu kuwe, akehe calon sing apik dadakan. Calon sing biasane umuk, dadi andhap asor. Sing ora sregep sembahyang, dadi keton alim. Sing maune kondang kumede, pelit tur medit dadi loman. Intine dadi wong apik kabeh, margane pengin olih simpatine rika pada. Mulane pinter-pintere rika pada gole milih calon. Aja ngasi ketipu utawa kelombo calon sing ethok-ethok mau.

 

Pemilu uga tegese cara nggo ngevaluasi partai politik, pimpinan pemerintahan lan wakil rakyat. Yen sajrone njabat wingi-wingi kae, pada ngrumat lan kober mikir nasib rakyate, nyambut gawene apik lan manfangati, pas pemilu pejabat kuwe mau denei ganjaran, carane depilih maning. Denei wektu kon njabat maning. Kosok baline, yen pas njabat wingi kae pada goli dadi pejabat ora apik, mikir awake dewek, ora mikirna rakyate, korupsi lan sapiture, neng pemilu kae pada deevaluasi, dinei ukuman, carane aja depilih maning.

 

Kuwe mbok, cempulek pemilu penting banget. Nemtokake nasibe inyong lan rika pada. Kasile pemilu kudune gawe uripe inyong lan rika sejahtera, cukup sandang pangan papan, waras bregas ora kurang beras, bisa nyekolahna bocah, gampang golet gawean, urip aman ora sumelang lan sapiturute. Dadi biaya sing gede banget gole nganakna mbarang gawe pemilu kuwe sumbut karo kasile.

 

Masalaeh, wis bolak balik pemilu, saben 5 taun milih Presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur/wakil gubernur lan Bupati/wakil bupati nanging urip inyong rika pada esih ajeg ndoresani. Kahanane kaya kuwe mau, mesti ana sing keleru lan gawe rusake pemilu. Pirang-pirang sing merekna pemilu dadi kasile ora pas karo tujuane.

 

Contone merga keleru gole milih calon. Kaya ngecebrese inyong anding wingi kae, akeh-akehe pada milih calon kuwe udu kualitase, udu merga darmane, udu merga budi pekertine. Nanging milih calon sebab duwite, sebab wis nampani wuwur. Yen calon metu duwite akeh, mbok dadi lumrah lah yen wis njagong mikire priwe carane balik modale. Mikire priwe gole nutupi utange. Mikire priwe carane ben ana kasile dadi pejabat. Njur ora kober gole mikir rakyat. Mbok kaya kuwe?

 

Sing ngrusak pemilu liane, akeh fitnah lan warta sing ngala-ngalakna calon pathing sliweraan neng medsos lan internet. Kudune dewek bisa nyaring warta-warta mau. Apa warta sing detampa kuwe bener apa ora. Nanging biasane, yen nampa warta langsung percaya lan melu-melu nyebarna. Dadi akeh banget calon sing asline apik lan kualitase maen pada ruwag, ora kepilih margane warta lan fitnah mau.
Intimidasi utawa amang-amang meng pemilih sing arep nyoblos uga mlebu sebab dadi pemilu kasile ora pas karo tujuane. Akeh pemilih sing niate arep milih wong apik, sing cocok karo atine dewek, merga olih amang-amang utawa intimidasi dadi owah pilihane. Ora sida milih wong apik, nanging pilihane nuruti karepane wong sing amang-amang.

 

Mulane dewek pada yen pengin uripe sejahtera, ben ora ndoresani maning, wiwit siki deemut-emut mengko yen ana pemilu utawa pilkada kudu wani nolak wuwur, kudu bisa nyaring warta sing pathing sliweran, kudu wani nglawan meng sapa bae sing amang-amang. Sebabe yen keleru milih, rekasane urip udu mung sedina rong dina tapi bisa taunan.

 

Kaya kuwe bae ya luur. Maturnuwun. Klilaan.

Ubah Ukuran Font
Ubah Kontras
Click to listen highlighted text!